ÚŘEDNÍ VÝVĚSKAObecní knihovna otevřena v pátek od 18 hodin. 
Obecní úřad Druhanov   582 91 Světlá nad Sázavou

Záměr prodeje pozemku - zastupitelstvo schválilo záměr na schůzi 16.10.2015. Více zde.
   


 Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím -  pozemky  text k pozemkům

Program rozvoje Kraje Vysočina - aktualizace na období 2015 - 2018

Usnesení z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality
ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z
a výzva k uplatnění připomínek a námitek

 PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ

Veřejná vyhláška - oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

Záměr prodeje pozemku - zastupitelstvo schválilo záměr na schůzi 26. 2. 2016. Více zde. 

Veřejná vyhláška, Oznámení o Aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Světelsko za rok 2015 včetně příloh.

Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z (10.6.2016)

Volby 2016

Veřejná vyhláška o vydání aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy

Rozpočtový výhled na roky 2018-2020

Rozpočtové provizorium na rok 2017

Pozvání na schůzi obecního zastupitelstva 27.1.2017

Pozvání na schůzi obecního zastupitelstva 31.3.2017

Pozvání na schůzi obecního zastupitelstva 7.4.2017OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ MIKROREGIONU SVĚTELSKO ZA ROK 2016:

Pozvání na schůzi obecního zastupitelstva 30.6.2017

Záměr prodeje pozemků.


Pozvání na schůzi obecního zastupitelstva 9.11.2017


Pozvání na schůzi obecního zastupitelstva 29.12.2017


Volby 2017

Volby prezidenta ČR 2018Rozpočet DSO mikroregionu Světelsko na rok 2018 a  Střednědobý výhled rozpočtu DSO mikroregionu Světelsko na roky 2019 -2020

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2021


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Schválený sřednědobý výhled rozpočtu 2019-2021

Rozpočtové provizorium 2018


Pozvání na schůzi obecního zastupitelstva 31.1.2018

Záměr prodeje obecního pozemku

Oznámení o revizi katastru nemovitostí


ZPĚT