ÚŘEDNÍ VÝVĚSKAObecní knihovna otevřena v pátek od 18 hodin. 
Obecní úřad Druhanov   582 91 Světlá nad Sázavou

Záměr prodeje pozemku - zastupitelstvo schválilo záměr na schůzi 16.10.2015. Více zde.
   


 Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím -  pozemky  text k pozemkům

Program rozvoje Kraje Vysočina - aktualizace na období 2015 - 2018

Usnesení z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality
ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z
a výzva k uplatnění připomínek a námitek

 PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ

Veřejná vyhláška - oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

Záměr prodeje pozemku - zastupitelstvo schválilo záměr na schůzi 26. 2. 2016. Více zde. 

Veřejná vyhláška, Oznámení o Aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Světelsko za rok 2015 včetně příloh.

Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z (10.6.2016)

Volby 2016

Veřejná vyhláška o vydání aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy

Rozpočtový výhled na roky 2018-2020

Rozpočtové provizorium na rok 2017

Pozvání na schůzi obecního zastupitelstva 27.1.2017

Pozvání na schůzi obecního zastupitelstva 31.3.2017

Pozvání na schůzi obecního zastupitelstva 7.4.2017OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ MIKROREGIONU SVĚTELSKO ZA ROK 2016:

Pozvání na schůzi obecního zastupitelstva 30.6.2017

Záměr prodeje pozemků.


Pozvání na schůzi obecního zastupitelstva 9.11.2017


Pozvání na schůzi obecního zastupitelstva 29.12.2017


Volby 2017

Volby prezidenta ČR 2018Rozpočet DSO mikroregionu Světelsko na rok 2018 a  Střednědobý výhled rozpočtu DSO mikroregionu Světelsko na roky 2019 -2020

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2021


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Schválený sřednědobý výhled rozpočtu 2019-2021

Rozpočtové provizorium 2018


Pozvání na schůzi obecního zastupitelstva 31.1.2018

Záměr prodeje obecního pozemku

Oznámení o revizi katastru nemovitostí

Pozvání na schůzi obecního zastupitelstva 29.3.2018

Záměr prodeje obecního pozemku  znovu vyvěšeno, doplněno

Volby 2018 - stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018 - 2022

Návrh obecně závažné vyhlášky č. 1/2018 - požární řád obce

Nabídka Metropolitní s.r.o. - internet, televize, telefon.

Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2018

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2018

Pozvání na schůzi obecního zastupitelstva 11.5.2018

Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Světelsko

Sdělení

Obec Druhanov  informuje, že

funkcí pověřence pro ochranu osovních údajů

pro ni bude od 25. května 2018 vykonávt paní   Ing. Marcela Syrová

E-mail   marcela.syrova@sms-sluzby.cz

telefon:  +420 731679333

Pozvání na schůzi obecního zastupitelstva 8.6.2018


Závěrečný účet Mikroregionu Světelsko za rok 2017

Volby 2018Seznam vytvořených volebních obvodů, jejich popis a počet členů zastupitelstva obce volených v jednotlivých volebních obvodech

Veřejné vyhlášky: Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina  Zahájení územního řízení ČEZ Distribuce   zveřejněné 29.6.2018

Veřejné vyhlášky: Územní rozhodnutí ČEZ Distribuce   zveřejněné 10.8.2018

Volby 2018 - jmenování zapisovatele, oznámení o počtu a sídle volebních okrsků.

Pozvání na schůzi obecního zastupitelstva 31.8.2018

Pozvání na schůzi obecního zastupitelstva 30.9.2018

Pozvání na schůzi obecního zastupitelstva 30.10.2018

Pozvání na schůzi obecního zastupitelstva 31.10.2018

Pozvání na schůzi obecního zastupitelstva 7.12.2018

Strategický rozvojový dokument

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2022

Pozvání na schůzi obecního zastupitelstva 31.12.2018

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2022

Rozpočtové provizorium na rok 2019

Svazek mikroregionu Světelsko - Rozpočet 2019  a výhled 2020-21

ZPĚT