ÚŘEDNÍ VÝVĚSKAObecní knihovna otevřena ve středu od 17 do 18 hodin. 
Obecní úřad Druhanov   582 91 Světlá nad Sázavou

Záměr prodeje pozemku - zastupitelstvo schválilo záměr na schůzi 16.10.2015. Více zde.
   


 Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím -  pozemky  text k pozemkům

Program rozvoje Kraje Vysočina - aktualizace na období 2015 - 2018

Usnesení z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality
ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z
a výzva k uplatnění připomínek a námitek

 PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ

Veřejná vyhláška - oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

Záměr prodeje pozemku - zastupitelstvo schválilo záměr na schůzi 26. 2. 2016. Více zde. 

Veřejná vyhláška, Oznámení o Aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Světelsko za rok 2015 včetně příloh.

Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z (10.6.2016)

Volby 2016

Veřejná vyhláška o vydání aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy

Rozpočtový výhled na roky 2018-2020

Rozpočtové provizorium na rok 2017

Pozvání na schůzi obecního zastupitelstva 27.1.2017

Pozvání na schůzi obecního zastupitelstva 31.3.2017

Pozvání na schůzi obecního zastupitelstva 7.4.2017OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ MIKROREGIONU SVĚTELSKO ZA ROK 2016:

Pozvání na schůzi obecního zastupitelstva 30.6.2017

Záměr prodeje pozemků.


Pozvání na schůzi obecního zastupitelstva 9.11.2017


Pozvání na schůzi obecního zastupitelstva 29.12.2017


Volby 2017

Volby prezidenta ČR 2018Rozpočet DSO mikroregionu Světelsko na rok 2018 a  Střednědobý výhled rozpočtu DSO mikroregionu Světelsko na roky 2019 -2020

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2021


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Schválený sřednědobý výhled rozpočtu 2019-2021

Rozpočtové provizorium 2018


Pozvání na schůzi obecního zastupitelstva 31.1.2018

Záměr prodeje obecního pozemku

Oznámení o revizi katastru nemovitostí

Pozvání na schůzi obecního zastupitelstva 29.3.2018

Záměr prodeje obecního pozemku  znovu vyvěšeno, doplněno

Volby 2018 - stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018 - 2022

Návrh obecně závažné vyhlášky č. 1/2018 - požární řád obce

Nabídka Metropolitní s.r.o. - internet, televize, telefon.

Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2018

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2018

Pozvání na schůzi obecního zastupitelstva 11.5.2018

Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Světelsko

Sdělení

Obec Druhanov  informuje, že

funkcí pověřence pro ochranu osovních údajů

pro ni bude od 25. května 2018 vykonávt paní   Ing. Marcela Syrová

E-mail   marcela.syrova@sms-sluzby.cz

telefon:  +420 731679333

Pozvání na schůzi obecního zastupitelstva 8.6.2018


Závěrečný účet Mikroregionu Světelsko za rok 2017

Volby 2018Seznam vytvořených volebních obvodů, jejich popis a počet členů zastupitelstva obce volených v jednotlivých volebních obvodech

Veřejné vyhlášky: Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina  Zahájení územního řízení ČEZ Distribuce   zveřejněné 29.6.2018

Veřejné vyhlášky: Územní rozhodnutí ČEZ Distribuce   zveřejněné 10.8.2018

Volby 2018 - jmenování zapisovatele, oznámení o počtu a sídle volebních okrsků.

Pozvání na schůzi obecního zastupitelstva 31.8.2018

Pozvání na schůzi obecního zastupitelstva 30.9.2018

Pozvání na schůzi obecního zastupitelstva 30.10.2018

Pozvání na schůzi obecního zastupitelstva 31.10.2018

Pozvání na schůzi obecního zastupitelstva 7.12.2018

Strategický rozvojový dokument

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2022

Pozvání na schůzi obecního zastupitelstva 31.12.2018

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2022

Rozpočtové provizorium na rok 2019

Svazek mikroregionu Světelsko - Rozpočet 2019  a výhled 2020-21

Pozvání na schůzi obecního zastupitelstva 16.3. 2019

Pozvání na schůzi obecního zastupitelstva 29.3. 2019


Volby 2019 - Stanovení počtu členů okrskové volební komise
Informace o počtu a sídle volebních okrsků a jmenování zapisovatele

Ministerstvo zemědělství veřejná vyhláška (opatření ke kůrovcové kalamitě)

Pozvání na schůzi obecního zastupitelstva 30.4.2019

Vyhláška finančního úřadu

NÁVRH  Závěrečného účtu DSO  za rok 2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2018

Pozvání na schůzi obecního zastupitelstva 31.5.2019

Výsledky voleb do EP

Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Světelsko za rok 2018 + jeho povinné přílohy

Pozvání na schůzi obecního zastupitelstva 21.6. 2019

Průzkum internetu v domácnostech v ČR

Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina - část 1, část2, část 3

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu Leštinka - Mrzkovice (vyvěšeno 23.8.2019)

Opatření obecné povahy MZe k lesům + příloha  (vyvěšeno 30.8.2019)

Veřejná vyhláška k  úpravě provozu  v době  pokládky elektřiny do země.  
(vyvěšeno 30.8.2019)    
 
Pozvání na schůzi obecního zastupitelstva 13.9. 2019

Pozvání na schůzi obecního zastupitelstva 1.11.2019

Účetní dokumenty, které se týkají mikroregionu světelsko k nahlédnutí -  1,  2,  3,  4

Pozvání na schůzi obecního zastupitelstva 29.11. 2019

Rozpočet mikroregionu světelsko a rozpočtový výhled na roky 2021 - 2022

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy (lesy)

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2023

Pozvání na schůzi obecního zastupitelstva 30.12. 2019

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2023

Rozpočtové provizorium na rok 2020

Pozvání na schůzi obecního zastupitelstva 20.3.2020  Z důvodu koronaviru se odkládá na 27.3.2020  neurčito
O novém termínu budete včas informováni.
Veřejná vyhláška MZe k lesům a její příloha    (3.4.2020)

Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina - OznámeníVeřejná vyhláška  (3.4.2020)

OZNÁMENÍ hejtmana Kraje Vysočina ze dne 6. 4. 2020 o období déle trvajícího nadměrného sucha

Nový termín schůze obecního zastupitelstva, která byla původně plánována na 20.3.2020 je 30. dubna 2020 od 18:00 hodin

Vyhláška finančního úřadu

Záměr prodeje pozemku

Hasiči Druhanov děkují Nadaci Agrofert za dotaci na vybavení.

Dokumenty Svazku obcí mikroregionu Světelsko za rok 2019

Schválené dokumenty Svazku obcí mikroregionu Světelsko za rok 2019

ZPĚT