ÚŘEDNÍ VÝVĚSKAObecní knihovna otevřena v pátek od 18 hodin. 
Obecní úřad Druhanov   582 91 Světlá nad Sázavou

Záměr prodeje pozemku - zastupitelstvo schválilo záměr na schůzi 16.10.2015. Více zde.
   


 Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím -  pozemky  text k pozemkům

Program rozvoje Kraje Vysočina - aktualizace na období 2015 - 2018

Usnesení z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality
ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z
a výzva k uplatnění připomínek a námitek

 PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ

Veřejná vyhláška - oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

Záměr prodeje pozemku - zastupitelstvo schválilo záměr na schůzi 26. 2. 2016. Více zde. 

Veřejná vyhláška, Oznámení o Aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Světelsko za rok 2015 včetně příloh.

Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z (10.6.2016)

Volby 2016

Veřejná vyhláška o vydání aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy

Rozpočtový výhled na roky 2018-2020

Rozpočtové provizorium na rok 2017

Pozvání na schůzi obecního zastupitelstva 31.3.2017

ZPĚT